Üyelik Sözleşmesi

SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Sitemiz Ayvalı, Ayvalı Cd. No:139/C , 06010 Keçiören/Ankara adresindeki DÜĞÜN KESESİ(Mükellef ÖMER FARUK COŞKUN)’nin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve reşit veya 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Belirtilen şartları uygun bulmamanız halinde sitemizi kullanmamanız rica olunur.


Kişisel bilgileriniz hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklanmaz ve kullanılmaz. Belirli dönemlerde DÜĞÜN KESESİ ile ilgili tanıtım ve kampanya haberleri gönderilmek amacıyla, bilgileriniz sadece DÜĞÜN KESESİ tarafından  kullanılabiliyor olacaktır.

 

Kişisel bilgileriniz sadece müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılabilecektir.


Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen, DÜĞÜN KESESİ’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda DÜĞÜN KESESİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

DÜĞÜN KESESİ, tarafından site dahilinde düzenlenebilecek anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler ve kullanıcıların kişisel bilgileri DÜĞÜN KESESİ veya işbirliği içinde olduğu kuruluşlar tarafından, bu kullanıcılara doğrudan reklam, tanıtım pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir.

 

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde saklanmamaktadır. Kart bilgileriniz üyelik esnasında ya da daha sonraki dönemde üyelik bilgisi/güncelleme adı altında talep edilmemektedir. Alışveriş sırasında DÜĞÜN KESESİ çalışanları dahil, hiç kimse kredi kartı bilgilerinizi görememektedir.


Sitemize üye olunduktan sonra; iki kullanıcı çiftin birinin diğerine kese açma isteği gönderip diğer eşin bu isteği kabul etmesiyle oluşturacakları kesenin kullanımı ve teslimi; keseye hediye altın göndermek isteyen kullanıcıların altın satın alma işlemi ve hediye etme işlemini gerçekleştirebilmeleri için işbu sözleşmeyi imzalamaları gerekmektedir. Ayrıca kese açma ve kullanma işlemi için KESE AÇMA SÖZLEŞMESİ ve altın satın alıp hediye etmek için de MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ imzalanması gerekir. İş bu SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ni imzalayan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


DÜĞÜN KESESİ


ADI SOYADI / ÜNVANI :ÖMER FARUK COŞKUN (Mükellef) / DÜĞÜN KESESİ

ADRES : Ayvalı, Ayvalı Cd. No:139/C , 06010 Keçiören/Ankara

TELEFON :

E-POSTA :
Bundan sonra DÜĞÜN KESESİ olarak anılacaktır.


KULLANICI (http:// www.dugunkesesi.com internet sitesi adresinden veya mobil uygulamasından üye olan internet kullanıcısı)


SOYADI / ÜNVANI :
ADRES :
TELEFON :
E-POSTA :

Bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU


İş bu Sözleşme'nin konusu kullanıcının internet sitesini kullanımına ilişkin şartların ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


MADDE 3 - KULLANIM ŞARTLARI


3.1. Sitemize giriş yapmak ve/veya üye olmak için kullanıcının reşit (ergin) olması gerekmektedir. Siteye giriş yapan ve/veya üye olan kullanıcı reşit olduğunu beyan ve kabul eder.


3.2. İnternet sitemizde kese oluşturmak veya hediye altın göndermek için sisteme üye olmak zorunludur. Üye olmak ücretsizdir.


3.3. Kullanıcı site kayıt formunda bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, e-posta adres, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgilerinin kanunlar önünde doğru olduğunu, DÜĞÜN KESESİ'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı tüm zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu, bildirmiş olduğu bilgiler üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla DÜĞÜN KESESİ'nin kendisine ulaşma hakkı bulunduğunu, aksine bir yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe işbu sözleşmenin onaylanması ile DÜĞÜN KESESİ'nin yukarıda sayılan iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kendisi ile iletişime geçebileceğini, bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanabileceğini kabul eder.


3.4. İnternet sitesinde satışa sunulan tüm ürünlerin maliyet fiyatı uluslararası piyasalarda belirlenmektedir ve uygulanan satış koşulları yalnızca İnternet sitesinde geçerlidir.

3.5. Tüketici mevzuatı gereği fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen mal (altın vb.) alışverişlerinde sözleşmede aksi belirlenmedikçe müşterinin cayma hakkı bulunmamaktadır.


3.6. DÜĞÜN KESESİ, internet sitesinde ve bulunması halinde uzantılarında yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri, site kullanım koşullarını ve tüm diğer bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme ve gerekli olması halinde yayına son verme ve durdurma hakkına sahiptir. Sitede ve/veya uzantılarında değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup kullanıcı tarafından siteye girilmesi ve/veya sitenin kullanılması ile iş bu değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. DÜĞÜN KESESİiş bu kullanma şartlarını istediği zaman ve gerekli görmesi halinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.


3.7. DÜĞÜN KESESİ, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.


3.8. İşbu Site’deve bulunması halinde uzantılarında yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler ve sitede kullanılan tüm diğer materyaller, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları, ticari markalar, ticari unvanlar, başlıklar, teknik verilerhttp:// www.dugunkesesi.com ve bağlı olduğu DÜĞÜN KESESİ mülkiyetinde olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması yasal koruma altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bu site üzerinde sunulan metin ve grafik dosyaları copyright ve/veya müseccel marka kanunlarıyla ya da başka herhangi bir yolla http:// www.dugunkesesi.com ait tescilli tasarım olarak korunmaktadır. Bu sebeple İnternet Sitesi ve uzantılarında yer alan ve yukarıda sayılı hiçbir metin ya da görsel materyal dahil hiçbir unsur önceden izinsiz alınmaksızın kullanılamaz. Bu sitede yer alan hiçbir materyal ve fonksiyonalite, DÜĞÜN KESESİ'nin izni olmadan, başka mecralarda yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tekrar üretilemez, başka bir lisansa çevrilemez, posta ile gönderilemez, bilgisayara yüklenip her ne amaçla olursa olsun kullanılamaz, link veremez, başka internet sitelerinde kullanılamaz. Bu sayılanlar dışında bulunan diğer tüm haklar saklı tutulmakla beraber bu sayılanlara aykırı hareket edilmesi halinde DÜĞÜN KESESİ her türlü hukukî ve cezaî yola başvurma hakkına sahip bulunmaktadır.


3.9. İnternet Sitesine ve bulunması halinde uzantılarına girilmesi, sitede yer alan bilgi ve diğer verilerin kullanılması sonucunda her ne sebeple olursa olsun doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan DÜĞÜN KESESİ’nin hiçbir hal ve surette sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.10. İnternet sitesinden DÜĞÜN KESESİ'nin sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde DÜĞÜN KESESİ'nin iş bu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan hiç bir hal ve surette hukukî/idarî/cezaî ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. İş bu bağlantılı sitelere giriş halinde doğabilecek risk tamamen kullanıcıya aittir.


3.11. DÜĞÜN KESESİ'nin her ne sebeple olursa olsun kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü, internet sağlayıcısından kaynaklı gecikme ve arızalara kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.12.Havale/EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin banka hesaplarımıza ulaştığının görüldüğü tarihtir.


3.13.Havale/EFT siparişlerinde, 30 Dakika içinde ödemesi gerçekleştirilmeyen ve ardından "havale/EFT yaptım" butonu tıklanarak işlemin gerçekleştirildiği www.dugunkesesi.com a bildirilmeyen siparişler iptal edilir.


3.14.Dugunkesesi.com sitesinden yapılan tüm kredi kartı ve banka kartı alışverişlerinde 3D güvenlik kullanımı zorunludur. Bu nedenle müşteri kişisel banka ve cep telefon bilgilerini 3. kişilerle paylaşmamayı beyan ve taahhüt eder. Aksi halde müşteri uğranılan zarardan bizzat sorumlu olur.


3.15. DÜĞÜN KESESİ, http:// www.dugunkesesi.com internet sitesinde satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stokunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda üretilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Bu durumda siparişi veren kişi, e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirilir ve ürün için alınan tüm tutar, sipariş kredi kartı kullanılarak verildiyse, kredi kartına, havale/EFT yoluyla verildiyse, banka hesabına iade edilir.


3.16. Sitemize hatalı, eksik ve yanıltıcı, genel ahlak kuralları ile kamu düzenine ve T.C. hukuk kurallarına aykırı bilgiler ve ifadeler girildiğinin, 1.18. maddede sayılan ve bu sayılanlara benzer faaliyetlere girişildiğinin, site ve işletim sisteminin güvenliğini tehdit edici nitelikte faaliyete girişildiğinin, site içeriğindeki bilgilerin değiştirilmeye, silinmeye çalışıldığının ve buna benzer durumların tespit edilmesi halinde kullanıcının sitemize erişim hakkı engellenebilecektir. Bu gibi faaliyetlere karışan kişi ve kurumlar hakkında DÜĞÜN KESESİ'nin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı dahil olmak üzere her türlü hukuki hakkı saklı tutulmaktadır.


3.17. Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşma, diğer kullanıcıların bilgilerine ulaşma ve kullanma hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcının buna aykırı hareketinden kaynaklanan her türlü zarardan kullanıcı sorumlu bulunmaktadır. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan her türlü hukukî/idarî/cezaî sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.


MADDE 4–YÜKÜMLÜLÜKLER


4.1. Kullanıcı siteyi kullanırken DÜĞÜN KESESİ'nin sunmakta olduğu hizmetlere ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere ve başta Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Mevzuatı olmak üzere her türlü yasal düzenlemeye uygun davranmayı, aykırı kullanım halinde hukukî, cezaî ve idarî her türlü sorumluluğun kullanıcıya ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


4.2. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 


4.3. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


4.4.Kullanıcı internet sitesini genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozmaya yönelik, başkalarını rahatsız edici şekilde yasalara aykırı bir amaç uğruna kullanamaz.


4.5. DÜĞÜN KESESİ'nin, Kullanıcının 4.1. madde ile sayılan yükümlülüklere ve/veya burada sayılı olmamakla beraber sitede belirtilmiş genel kurallara uygun davranmadığının tespiti halinde kullanıcının site kullanımını süreli/süresiz engelleme ve/veya hesabını kapatma, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür  hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.


4.6. Kullanıcı iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle DÜĞÜN KESESİ'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi, kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkı bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 


4.8.Kullanıcı üyeliğini iptal etmek istemesi halinde üyelik iptal işlemi ile ilgili DÜĞÜN KESESİ ile iletişme geçecektir.. Üyeliğin iptal edilmesi halinde kullanıcının siteye giriş yetkisi kaldırılacaktır.


4.9.Kullanıcının DÜĞÜN KESESİ ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup iş bu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından DÜĞÜN KESESİ hiçbir hal ve surette sorumlu tutulamaz.


4.10.Kullanıcının hesabını sonlandırması halinde DÜĞÜN KESESİ hesaba ilişkin bilgileri silme hakkını saklı tutar. Kullanıcının bu halde DÜĞÜN KESESİ'nden hiç bir hal ve surette hak ve tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.


4.11.Kullanıcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Kullanıcıdiğer kullanıcıların ve/veya üye olmaksızın siteyi kullanan kimselerin siteyi kullanmasını önleyici/zorlaştırıcı faaliyetlerde (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi halde suç duyurusunda bulunma ve resmî makamlardan soruşturma talebi gelmesi halinde kullanıcının kimlik bilgilerinin açıklanması hakkı saklı tutulmakla DÜĞÜN KESESİ'nin kullanıcı hesabını sonlandırma ve doğmuş/doğacak her türlü zararının tazminini talep hakkı bulunmaktadır.


4.12. DÜĞÜN KESESİ internet sitesinin virüs vs. yazılımları içermemesi amacıyla alabileceği tedbirleri almış olmasına rağmen Kullanıcıların nihaî korumayı sağlamak üzere virüs koruma programı tedarik etmesi gerekmektedir. Kullanıcının İnternet  Sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olduğunu bulunmaktadır.


4.13. DÜĞÜN KESESİ iş bu sözleşme hükümlerinde bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma, Kullanıcılara sağlanan hizmetleri sürekli/geçici olarak durdurma, içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. DÜĞÜN KESESİ belirtilen hususlarda değişiklik yapması halinde güncel durumu sitede yayınlayacaktır. Güncel kullanım şartları internet sitesinde yayınlanması ile uygulanabilir hale gelecektir.

4.14. DÜĞÜN KESESİ, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 


4.15. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.16. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve/veya DÜĞÜN KESESİ'nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda dürüstlük kuralları çerçevesinde açıklayabilecektir.


4.17.İnternet sitesinde Kullanıcılar tarafından beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. DÜĞÜN KESESİ'nin Kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.18.Kullanıcının iş bu sözleşme hükümlerine aykırı faaliyetinin tespiti halinde kullanıcının sözleşmesi DÜĞÜN KESESİ tarafından bildirim yapılmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

4.19.Taraflar, DÜĞÜN KESESİ'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


MADDE 5 - GARANTİ VERMEME


İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Site tarafından sunulan hizmetler“olduğu gibi” veya “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 


MADDE 6 - KAYIT VE GÜVENLİK


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


MADDE 7 - MÜCBİR SEBEP


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 


MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


MADDE 9 - SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER


Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.MADDE 10–YÜRÜRLÜK


İş bu kayıt formunun doldurup onaylaması ya da bu sitenin kullanılarak hizmet alınması ya da sipariş verilmesi ile Kullanıcı iş bu sözleşmeye uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın DÜĞÜN KESESİ tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir.


MADDE 11 - YETKİLİ MAHKEME


Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


MADDE 12 - DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.MADDE 13– TEBLİGAT


13.1.Kullanıcının DÜĞÜN KESESİ 'ne bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Bu elektronik posta adresinin kullanılarak Kullanıcıya yapılan her türlü bildirimin Kullanıcıya postanın gönderilmesinden 1 gün sonra ulaştığı kabul edilir.

13.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 5 (beş) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


Kullanıcı, bu kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, bu onaylamadan sonra kendisine gönderilen tüm ticarî içerikli gönderilere muvafakati bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

KULLANICI:


DÜĞÜN KESESİ:


TARİH: